grafik_streg_grøn.png

Billede af trold der kører bil

18.02.2022

Kampen om Region Midtjyllands Landsbypris er nu skudt i gang. Fire kandidater fordelt over regionen er med i opløbet om prisen, der har været uddelt af regionsrådet hvert år siden 2009.

I løbet af de kommende måneder bliver det afgjort, hvem der løber med Landsbyprisen 2022 og de medfølgende 150.000 kroner til fortsat bæredygtig udvikling. Fire skarpe finalister kæmper om prisen: Mørke i Syddjurs Kommune, Asferg i Randers Kommune, landsbyklyngen De 7 Dale i Skanderborg Kommune og Faster Sogn i Ringkøbing-Skjern kommune.

På grund af corona-epidemien har mange aktiviteter i landsbyerne været på vågeblus i både 2020 og 2021. Det har også påvirket antallet af indstillinger til Landsbyprisen, der laves af enten en kommune eller LAG (lokale aktionsgrupper). Til gengæld er de indstillede kandidater i topform.

- Der er tale om lokalområder, der virkelig har fokus på ikke bare at overleve, men skabe de bedste rammer for et godt liv. Det er områder med ildsjæle, der tager ansvar og brænder for at skabe en god udvikling, og som i høj grad også lykkes med det. Det er imponerende, og jeg glæder mig til sammen med udvalget at dykke ned i de enkelte indstillinger, siger formand for regionsrådet udvalg for regional udvikling, Bent Graversen (V).

Faglig vurdering

Vinderen af Landsbyprisen 2022 udpeges af Regionsrådet april måned. Inden da vurderes de fire kandidater først af et fagligt panel og herefter i det politiske udvalg. Sideløbende får de fire finalister mulighed for at præsentere deres lokalområde med en kort film, som regionen producerer. Filmene publiceres her på hjemmesiden.

Når vinderen er kåret planlægges en officiel overrækkelse af Landsbyprisen 2022 ved et arrangement i lokalområdet.

- Landsbyprisen handler om at hylde de mange lokalsamfund og ildsjæle, der er med til at gøre Midtjylland til et godt sted at bo og leve. Det er der fire gode og værdige, men også meget forskellige eksempler på i årets kandidatfelt. Det er lokalområder, der er præget af stærkt sammenhold og stor idérigdom, og så er det også glædeligt at se, at de alle arbejder med bæredygtighed i en eller anden form, siger næstformand for udvalget for regional udvikling, Henrik Qvist (EL).

Læs mere om de fire finalister til Landsbyprisen 2022

grafik_streg_lys grøn.png

I landsbyens Mørke i Syddjurs Kommune er borgernes engagement i højsæde. Mørke satser massivt på byfornyelse og arbejder målrettet med at udvikle de stedbundne ressourcer og skabe "Lys i Mørke", som et af projekterne hedder. Bl.a. er det lykkes at renovere og revitalisere byens slidte hovedgade, bypark og hal. Byens udvikling er for mange borgere blevet et fritidsprojekt, hvor de kan realisere deres interesser og drømme inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Nogle er engageret i at udvikle "Naturkorridoren" omkring letbanen – andre i renoveringen af Solgården og atter andre i formidlingen gennem tv-programmet "Giv os naturen tilbage" (med Bonderøven, sæson 2).

Asferg i Randers Kommune er en landsby i topform. Byen har særligt fokus på sundhed gennem bevægelse og fællesskab forankret i den lokale idrætsforening. Senest er et fire-årigt sundhedsprojekt skudt i gang, der skaber bedre trivsel for mindre børn og deres forældre. Asferg arbejder på at de fysiske rammer skal være i top: Lokale entreprenører har opført 28 energi-rigtige boliger, to faldefærdige ejendomme er revet ned, og byen har planer om at restaurere et bindingsværkshus samt omdanne af et tidligere NATO brændstofslager. I det hele taget er Asferg stærk på organisering, fundraising og indsamling lokalt, så store projekter ser dagens lys, og byens købmand fx består.

De syv landsbyer – Veng, Nørre Vissing, Søballe, Jeksen, Mesing, Foerlev og Hårby i Skanderborg Kommune – har i løbet af tre år etableret et velfungerende landsbyklynge-samarbejde. Borgerne har forenet kræfterne på tværs af landsbyerne og udviklet på fælles kommunikation og markedsføring. Helt konkret er der etableret ny hjemmeside og et nyt erhvervsnetværk, som har bidraget med en helt ny positiv fortælling, der gør op med tidligere tiders "udkants-præg". De 7 Dale har også renoveret områdets eneste forsamlingshus og er i gang med at forbedre adgangen til naturen gennem ny tunnel, forbindende og kulturhistoriske stier. Mange aktiviteter der styrker fællesskabet og øger bosætningen.

Borgerne i Faster Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune har en klar ide om, hvordan de griber landsbyudvikling an. Borgerne deltager hvert fjerde år i et fremtidsværksted, hvor de ide- og projektudvikler. De hverdagsaktive i mødes én gang om ugen, hvor de holder projekter i kog og sætter nye i gang. Sognet har et helt særligt blik for det fysiske gennem naturgenopretning og byforskønnelse. Lokale sørger for, at der bygges nye boliger. Og gamle bygninger fx Andelsmejeriet bevares og udnyttes som butikscenter. Borgerne evner også at samarbejde udadtil. Fx sker opførelsen af "Danmarks flotte busskur" i samarbejde med flere eksterne partnere, og "den Gyldne Banan" – et samarbejde med to nabosogne - vidner om både udsyn og forståelse for at forene kræfterne