Med Landsbyprisen sætter Region Midtjylland fokus på landsbyer og lokalsamfund som attraktive steder at bosætte sig. Siden 2008 har Region Midtjylland uddelt Landsbyprisen til en landsby eller en sammenslutning af landsbyer, der viser nye veje til det gode og bæredygtige liv i landsbyer og lokalområder.

Onsdag den 26. april 2023 finder regionsrådet vinderen af Region Midtjyllands Landsbypris 2023.

I 2023 er fem landsbyer indstillet som finalister til prisen: Løvel i Viborg Kommune, Skjød i Favrskov Kommune, Asferg i Randers Kommune, Ramme og Lomborg i Lemvig Kommune og Nørre Snede i Ikast-Brande Kommune. De fem landsbyer har alle skabt nye veje til udvikling, som andre landsbyer eller landsbyklynger kan lade sig inspirere af.

Alle finalister til Region Midtjyllands Landsbypris får tilbud om en kort præsentationsfilm. Her kan du se præsentationsfilmene af de fem kandidater.

Præsentation af kandidater til Landsbyprisen 2023

Løvel trækker naturen ind i byen

Løvel i Viborg Kommune er et flot eksempel på en landsby, der i høj grad har formået at bruge friluftsliv og de omliggende landskabsmæssige værdier som løftestang for den lokale udvikling. Med etableringen af Drøwten, Slugten og Fars Dam er naturen trukket helt ind i landsbyen, hvilket giver attraktive rum for fællesskabets aktiviteter og besøgende gæster. Tragten er et nyt område med fokus på bæredygtighed, som er under projektering. Dertil kommer, at landsbyen "har alt" med gode faciliteter, købmand og servicetilbud, god infrastruktur og ikke mindst et aktivt foreningsliv med mange frivillige og fælles arrangementer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Skjød er en lille by med både hjerte- og byrum

Skjød i Favrskov Kommune er et levende bevis på, at selvom man er en lille landsby uden skole og dagligvarebutik, så kan man godt have et attraktivt og levende bosætningsmiljø med et hav af tilbud til alle aldre.

Skjød har skabt tidssvarende samlingssteder, der danner rammen om børnefamiliers, frivilliges og foreningers mange aktiviteter og udviklingsprojekter. Som udefrakommende bydes man indenfor i fællesskabet, og skjøderne griber gerne bolden, hvis man inviteres til samarbejde og udvikling med andre, eksempelvis om kunstprojekter.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Asferg har sundhed og trivsel i højsæde

I Asferg i Randers Kommune har entreprenørånd, fælles flid og vilje kendetegnet de mange borgerdrevne projekter, som igennem de sidste ca. 20 år har udviklet landsbyen til et attraktivt og inkluderende lokalsamfund i vækst.

Asferg har opført Træningshuset, genåbnet købmanden og opført 18 nye lejeboliger. Børns og familiers sundhed og trivsel er i fokus. Desuden har Asferg med en imponerende fælles indsats sat en social bæredygtighedsdagsorden, hvor både fagprofessionelle, institutioner, idrætsforening og frivillige bidrager i et sammenhængende netværk for at fremme og forebygge sundhedsudfordringer og skabe bedre trivsel.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ramme-Lomborg er stærkere sammen

Landsbyerne Ramme og Lomborg i Lemvig Kommune har sammen iværksat en række initiativer, der skal bringe de to landsbyer tættere sammen. I samarbejde med kommunen har landsbyerne udarbejdet en klyngeplan, og processen er allerede godt i gang med fælles skole, børnehus, hal og idrætsforening og købmandsbutik. Målet er at fusionere Ramme Borger- og Håndværkerforening og Lomborg Sogneforening i en samlet klyngeorganisering, der kan varetage klyngens interesser og koordinere fælles udviklingsaktiviteter. Mange frivillige støtter op med en lang række større og mindre projekter – primært med fokus på byforskønnelse og bosætning.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Nørre Snede bruger kulturhistorien aktivt

En omfattende områdefornyelse i 2009-2012 satte gang i en ny udvikling i Nørre Snede i Ikast-Brande Kommune. Lokalrådet har siden da aktivt og målrettet arbejdet på at skabe en bæredygtig udvikling i byen. Det er i høj grad sket med udgangspunkt i byens kulturhistorie og beliggenhed på Hærvejen samt en smuk og varieret natur. Verdensmålene er indgået i et inddragende, kreativt og målrettet udviklingsforløb mellem foreninger og ildsjæle igennem de sidste tre år. Nørre Snede har formået at bruge bæredygtighed som udviklingsdriver til at skabe læring, nye demokratiske rum og en ny identitet i en stor omstilling, hvor Nørre Snede er gået fra at være en mindre centerby til at være en stor landsby. Byen er lykkedes med at skabe fællesskab om at kombinere og transformere fortidens stedbundne kvaliteter med nutidens aktuelle globale og lokale udfordringer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.