grafik_streg_grøn.png

Region Midtjylland har siden 2008 hvert år uddelt Landsbyprisen til en landsby eller en sammenslutning af landsbyer, der viser nye veje til det gode og bæredygtige liv i landsbyer og lokalområder.

Formålet med Landsbyprisen er at sætte fokus på landsbyer og lokalsamfund som attraktive steder at bosætte sig. Samtidig skal prisen bidrage til at understøtte udvikling og fornyelse i regionens landsbyer.

I 2022 er der fire skarpe finalister, der kæmper om prisen: Mørke i Syddjurs Kommune, Asferg i Randers Kommune, landsbyklyngen De 7 Dale i Skanderborg Kommune og Faster Sogn i Ringkøbing-Skjern kommune.

→ Læs mere om de fire landsbyer her.

Som en del af forløbet frem mod prisen får alle finalister mulighed for at præsentere sig selv i en lille film. Herunder kan du se de fire film fra 2022.

Onsdag 27. april 2022 besluttede regionsrådet at tildele årets pris til Faster Sogn. Læs nyheden her.

Præsentation af kandidater til Landsbyprisen 2022

grafik_streg_lys grøn.png

Faster Sogn

Borgerne i Faster Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune har en klar idé om, hvordan de griber landsbyudvikling an. Borgerne deltager hvert fjerde år i et fremtidsværksted, hvor de idé- og projektudvikler. De hverdagsaktive mødes én gang om ugen, hvor de holder projekter i kog og sætter nye i gang. Sognet har et helt særligt blik for det fysiske gennem naturgenopretning og byforskønnelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

De 7 dale

De 7 dale – landsbyerne Veng, Nørre Vissing, Søballe, Jeksen, Mesing, Foerlev og Hårby i Skanderborg Kommune – har i løbet af tre år etableret et velfungerende landsbyklynge-samarbejde. Borgerne har forenet kræfterne på tværs af landsbyerne og udviklet på fælles kommunikation og markedsføring. Helt konkret er der etableret ny hjemmeside og et nyt erhvervsnetværk, som har bidraget med en helt ny positiv fortælling, der gør op med tidligere tiders "udkants-præg".

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Asferg

Asferg i Randers Kommune er en landsby i topform. Byen har særligt fokus på sundhed gennem bevægelse og fællesskab forankret i den lokale idrætsforening. Senest er et fire-årigt sundhedsprojekt skudt i gang, der skaber bedre trivsel for mindre børn og deres forældre. Asferg arbejder på at de fysiske rammer skal være i top: Lokale entreprenører har opført 28 energi-rigtige boliger, to faldefærdige ejendomme er revet ned, og byen har planer om at restaurere et bindingsværkshus samt omdanne af et tidligere NATO brændstofslager. I det hele taget er Asferg stærk på organisering, fundraising og indsamling lokalt, så store projekter ser dagens lys, og byens købmand fx består.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Mørke

I Mørke i Syddjurs Kommune er borgernes engagement i højsæde. Mørke satser massivt på byfornyelse og arbejder målrettet med at udvikle de stedbundne ressourcer og skabe "Lys i Mørke", som et af projekterne hedder. Byens udvikling er for mange borgere blevet et fritidsprojekt, hvor de kan realisere deres interesser og drømme inden for bæredygtighed og grøn omstilling. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.