Fem film om finalisterne

Siden 2009 har Region Midtjylland hvert år uddelt Landsbyprisen til en landsby eller en sammenslutning af landsbyer, der i særlig grad har vist vejen til stærk udvikling af regionens landdistrikter.

Landsbyer kan indstilles af deres kommuner eller LAG, og fem af de indstillede udvælges som finalister af et fagligt panel. Som en del processen får de fem finalister hver produceret en kort præsentationsfilm.

Læs mere om Landsbyprisen og udvælgelsen af de fem finalister her

Herunder kan du se de fem film, produceret i 2024 og læse mere om finalisterne.

Grøn energi og fællesskab i Hou

Borgerne og foreninger i Hou har igennem en længere årrække haft succes med at udvikle det gode landsbyliv, bl.a. gennem etablering af stærke institutioner og et rigt foreningsliv med talrige fritidstilbud. Nu rettes fokus i højere grad på, hvordan fremtiden skal forme sig, og hvad lokalområdet kan gøre for at ruste landsbyen til håndtere nogle af de muligheder og udfordringer, som fx klimaforandringer og den grønne omstilling byder på.

Igennem Hou Fællesforum arbejder og samarbejder mange frivillige nu i en lang række fokusgrupper med skabe lokal handling, når det gælder fx grøn energi, kystsikring, drikkevand, mere natur. Samtidig skal de fælles mødesteder udvikles, fx medborgerhuset i den gamle skole og et torv på byens havneplads.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Daugård går mod fossilfri fremtid

Daugård er en landsby med store visioner for fremtiden. Lokalrådet har iværksat og gennemført en omfattende udviklingsproces, der med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål har ført til en ambitiøs udviklingsplan for lokalområdet.

De første resultater er synlige allerede, fx en vinterbadebro ved Daugård Strand og etablering af Daugård Fællesvarme A.m.b.a., der netop står overfor etablering med 100% fossilfri opvarmning og med 100% lokal tilslutning – til stor inspiration for andre lokalsamfund. Nu arbejdes der for, at landsbyens mange foreninger og frivillige får ført flere af de gode ideer ud i livet i en fælles koordineret indsats til glæde for borgerne og et stigende antal tilflyttere.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ambitiøse projekter, natur og masser af "fælles-Skave"

Under overskriften "FællesSkave" har borgerne i Skave med borgerforeningen i spidsen fået skabt en aktiv og inkluderende landsby, hvor alle aldre og grupperinger tilbydes en imponerende palet af aktiviteter og udviklingsmuligheder. Det stærke fællesskab er uden tvivl landsbyens vigtigste DNA, og den ressource udnytter man til fulde.

Det er dog ikke sådan, at man har nok i sig selv. Skave dyrker i høj grad samarbejdet med nabolandsbyer, kommune, LAG samt fonde, organisationer og myndigheder, fx ift. etablering af sikker cykelsti langs A16, Tinkerdal Besøgssted og et ambitiøst sti-, natur- og vådegnsprojekt ml. Skave og Hogager.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fem landsbyer fra øverste hylde i Ejer Bjerge

De fem landsbyer i landsbyklyngen Ejer Bjerge har gennem en ambitiøs visionsplan og en række lokale udviklingsinitiativer fået skabt en ny fælles identitet for området omkring Ejer Bavnehøj. Foreninger, institutioner og den lokale dagligvarehandel samarbejder i dag målrettet om at udvikle området med udgangspunkt i områdets særlige kulturhistorie og det spektakulære landskab.

Fokus er på branding, en fælles visuel identitet samt fælles mødesteder og aktiviteter, både i den enkelte landsby og på tværs. Det mest ambitiøse projekt på tegnebrættet lige nu er ”På Toppen” – et fælles multifunktionelt aktivitetssted koblet til den nuværende landsbyordning med skole og daginstitutioner.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Stærkt greb om mulighederne i Timring

Timrings helt store aktiv er de mange frivillige kræfter. Landsbyens foreninger er gået sammen i Aktiv Timring, der i tæt samarbejde med områdets institutioner og virksomheder har fået skabt nogle attraktive og overskuelige rammer for, at alle borgere kan bidrage til at skabe og vedligeholde et godt og aktivt lokalsamfund. Det gælder også dem, der har udfordringer pga. fx sprog, kultur eller en vanskelig livssituation.

I Timring griber man de udfordringer og muligheder, man møder, og handler i fællesskab. Fælles fjernvarme, den grønne aktivitetsområde Oasen og udendørs idrætsfaciliteter omkring Møltrup Optagelseshjem er blot nogle eksempler på, hvad en lille landsby med blot 800 indbyggere kan opnå, når fællesskabet og frivilligheden får lov til at udfolde sig.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.