Om temaet

Det gode og bæredygtige liv hænger nøje sammen med en ansvarlig håndtering af ressourcer og energi.

Et afgrænset lokalsamfund udgør en oplagt mulighed for at afsøge og udvikle eksempelvis cirkulære løsninger og alternative energiformer. Her spiller lokale aktører en vigtig rolle: Forsyningsselskaber, virksomheder, landbrug m.fl.

Artikler om energi, klima og ressourcer