Om temaet

Effektiv fysisk såvel som digital infrastruktur er sammen med gode og bæredygtige kollektive trafikløsninger afgørende for udviklingen i et lokalområde. De krav moderne mennesker stiller til infrastruktur og transport er under forandring.

Ny teknologi og øget digitalisering kan hjælpe med udvikling af mere bæredygtige løsninger. Fx bæredygtige drivmidler, samkørsel, delebiler, cykelruter og meget andet.

Artikler om mobilitet og infrastruktur