Om temaet

Arealanvendelsen i landdistrikterne og samarbejde mellem fx landbrug og lokalsamfund har stort udviklingspotentiale. Både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Med sit høje videns- og teknologiniveau har landbruget en unik forudsætning for at udvikle nye forretningsområder til gavn for det gode og bæredygtige liv. Herunder gentænkning af anvendelsen af arealer til flere formål samtidigt.

Artikler om fremtidens brug af arealer

  • 14-09-2023
    Landsbyen Holeby vil undersøge, om man kan skabe nyt liv i de steder, hvor der er en stort tomrum efter nedrevne huse. Læs om projektet her.
  • 12-10-2021

    Region Midtjylland har sammen med otte partnere sat gang i biodiversitets-projektet BioScape, som i tre pilotområder skal vise, hvordan omlægning af bl.a. landbrugsjord kan gavne både lodsejere, biodiversitet, miljø og klimaindsats. De tre pilotområder er Byn Sø i Lemvig Kommune, Endelave i Horsens Kommune og Åstrup Kær i Hedensted Kommune.

  • 16-06-2021

    Multifunktionel jordfordeling (MUFJO) er en ny ordning, der skal skabe bedre vilkår for natur og miljø – og samtidig give landmændene ny og bedre jord. Viborg Kommune går forrest med deres ambitiøse MUFJO-projekt i Nørreådalen.