Om temaet

Bortset fra efterskolerne er det gået tilbage for uddannelser i landdistrikterne over en årrække. Begrænset udbud og afstand til uddannelsesinstitutioner er en udfordring, der kræver nytænkning. Fx når det gælder adgang til ungdomsuddannelse og de rette kompetencer.

Der er stort potentiale i udvikling i fællesskab og i samarbejde med eksisterende aktører på uddannelsesområdet af nye både formelle og uformelle uddannelsesformer.
Herunder fjernundervisning og forløb med udgangspunkt i lokalområdernes unikke behov og ressourcer.

Artikler om uddannelse og dannelse